AktualnościKoła zainteresowańNasze sukcesyWolontariat

Warsztaty Szkolnego Klubu Wolontariatu

Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu wraz z klasami I-III Szkoły Podstawowej w Damasławku, w maju i czerwcu  uczestniczyli  w warsztatach plastycznych, przygotowując prace – upominki dla mieszkańców wągrowieckiego Hospicjum.
Celem warsztatów było :
-wspieranie ciekawych inicjatyw i działań
-rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby lokalnego środowiska
-rozwijanie pasji i zainteresowań
Dziękujemy serdecznie, również za zaangażowanie rodziców we wspólną inicjatywę.

opiekun SKW
Mariola Kominiarek

 

  Facebook  Facebook 
Skip to content