Stołówka

 

Informacja dotycząca obiadów w roku szkolnym 2023/2024

– obiady będą wydawane od dnia 05.09.2023 r.,
– Od 28 stycznia 2023r. przestaje funkcjonować w ZSP „KASA”.

– odpłatność za obiady należy uregulować z góry za dany
miesiąc do 15. dnia każdego miesiąca na konto

33 8959 0001 4200 0303 2000 0010

  • -zapisy na obiady na adres e-mail: s.mencel[at]zspdam.edu.pl
    lub telefonicznie: +48 67 26 13 039 wew. 13.

Koszt jednego obiadu od 01.01.2023r. wynosi 4,80 zł.

  Facebook  Facebook 

Skip to content