Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

Dyrektor:

Paweł Tończyk

 

Nauczyciele:

 1. Tończyk Paweł – dyrektor – przedmioty zawodowe – rolnictwo, biologia, chemia, technologia informacyjna i informatyka, wychowanie fizyczne, terapia pedagogiczna
 2. Pikula Marcin  – wicedyrektor – język polski, język angielski
 3. Kaiser Aneta – kierownik świetlicy
 4. Adasik-Danieluk Ewa – pedagog, j. niemiecki
 5. Bodus Justyna – język polski, plastyka
 6. Buk Sławomir – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
 7. Bogaczyk Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna
 8. Chołody Natalia – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe
 9. Cieślińska Agnieszka –  fizyka
 10. Danieluk Maciej – zajęcia komputerowe, informatyka
 11. Dębowska Jolanta – edukacja wczesnoszkolna, przyroda
 12. Eliasz-Sierszulska Inga – matematyka, informatyka
 13. Grajek Agnieszka – historia, wiedza o społeczeństwie
 14. Jakubiak Mariusz – wychowanie fizyczne
 15. Kaniewska Sylwia – biologia, przyroda
 16. Kasperkowiak Anna – język polski, wiedza o kulturze
 17. Kołcz Patrycja – wychowanie fizyczne
 18. Kominiarek Mariola – biblioteka
 19. Kossowicz Sylwia – język angielski
 20. Kraska-Raczyńska Ewa – logopeda
 21. Kuberacka Maria – matematyka
 22. Kuberacki Andrzej  – informatyka, zajęcia komputerowe, matematyka
 23. Kuliberda Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna, język polski
 24. Kulpińska Edyta – nauczyciel współorganizujący kształcenie
 25. Maciuba Elżbieta – język polski
 26. Matyjaszek Paulina – wychowanie fizyczne
 27. Matysiak Alina – edukacja wczesnoszkolna
 28. Mosiek Żaneta – religia, muzyka
 29. ks. Orlikowski Mariusz – religia
 30. Pietras Anna – matematyka
 31. Politowska Oriana – język angielski
 32. Rozmarynowska Magdalena – chemia, pedagog specjalny
 33. Stasiak-Dziczek Sylwia – język niemiecki
 34. Sturma Sylwia – technika, informatyka, geografia
 35. Tończyk Renata – edukacja wczesnoszkolna
 36. Wekwert Paulina  – psycholog szkolny
 37. Wieczorek Maciej – wychowanie fizyczne
 38. Wójcinski Bartłomiej – wychowanie fizyczne
  Facebook  Facebook 
Skip to content